Citydress

Citydress utgörs av 66 st centralt placerade eurosize-affischer och skåp samt 8 st fullsize-pelare på Helsingborgs centralare gator. Samtliga skåp och pelare är för tryckt annonsmaterial. Dessutom ingår 3 st fasta digitala affischer i stadens citydress. (Observera att stadens nya stora digitala infartsskyltar inte ingår i citydress, se separat info på hemsidan.) Annonsbudskapen ska rikta sig till allmänheten och främst innehålla aktuell information om evenemang, möten och aktiviteter i staden. Citydress är ett samarbete med JCDecaux och Clear Channel. Välkommen att boka!