Digitala Infartsskyltar

Helsingborg Arena & Scen AB har från vintern 2018-19 fem stora digitala LED-infartsskyltar. De ska profilera staden och lyfta fram evenemang och upplevelser för boende, besökare samt förbipasserande. Välkommen att boka!

Observera att vi under en viss period testkör våra nya digitala skyltar. Även webbsidans bokningsfunktion är under uppdatering samma period.

Syftet med Skyltarna

  • Ska rikta sig till allmänheten (boende, besökare och förbipasserande) samt innehålla information om evenemang, möten och andra aktiviteter i staden.
  • Ska i första hand marknadsföra evenemang som är öppna för allmänheten. Främst inom kultur, idrott, nöje och upplevelser.
  • Ska informera om mer betydande möten, konferenser och kongresser.
  • Ska stödja stadens besöksnäring.
  • Innehåll och budskap ska stärka Helsingborgs varumärke och profil.

Boka skyltarna

Näringsliv och föreningar kan boka annonsyta. Annonsören producerar själv materialet som levereras via hemsidan. Helt färdigt och godkänt material ska vara Helsingborg Arena & Scen  tillhanda tre veckor innan publicering. Man bokar och betalar för samtliga fem infartsskyltar. Fast veckopris, främst baserat på perioden måndag till måndag. Under respektive vecka kan du se vilka “spots” som är lediga.

Pris/vecka

10.000 kr exkl.moms för näringsliv
10.000 kr
inkl.moms för ej momspliktig verksamhet